VERKSAMHETEN 2017

  • 2018
  • Generation Pep

Generation Pep jobbar med att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungas hälsa. För att summera Generation Peps arbete 2017 tog vi fram en övergripande verksamhetsberättelse i tryckt form, samt en animerad casefilm som närmare beskriver några av de större samarbetena.

Balls
Skeleton