Topbild 1080x1920

Always on

  • 2017
  • Västtrafik

Efter att ha tagit ansvar över den kontinuerliga närvaron för Västtrafik To Go under 2016 fick vi fortsatt förtroende inför 2017. Istället för att denna gång driva nedladdningar lade vi nu fokus på att sprida kännedomen om appen och dess funktioner. I samband med det gjorde vi ett kreativt omtag av annonserna och lade en ny mediestrategi.