Ser du att det här kan förvandlas till framtidens lekplats? Då kan du vara den som Skanska söker.

Ser du vad jag ser?

  • 2017
  • Skanska Sverige

I Sverige byggs det som aldrig förr. Vare sig det handlar om vägar, tunnlar, kontor, skolor eller bostäder är sannolikheten stor att Skanska finns på plats. För att behålla sin position som den ledande samhällsutvecklaren behöver Skanska rekrytera de allra bästa och mest erfarna ingenjörerna – med samma syn på utvecklingspotential som Anna Palmér och Behar Abdulah. Filmerna – som går i en rad olika sociala kanaler – är producerade i samarbete med F&B Studios.

Idag är byggnaden bara ett tomt och öde skal. Men de som har den rätta blicken ser något helt annan. Skanskas Behar Abdulah ser en skola.