Mediestrategi

  • 2016
  • Forsman & Bodenfors
  • Västtrafik

Under början av 2016 lanserade Västtrafik sin biljettapplikation ”Västtrafik To Go”. Inför den lanseringen lät man F&B Factory planera mediestrategin och synkronisera den med reklambyrån Forsman & Bodenfors. Målet var ca 20 000 nedladdningar under lanseringsveckorna och resultatet blev över 80 000 nedladdningar under perioden. Det totala målet med nedladdade applikationer för 2016 nåddes under första halvan av året och nedladdningarna ökar kontinuerligt.

Västtrafik To Go – Instagram