Tweet2

Annonsen på dn.se fick snabbt sociala fötter. Förutom att den förstås drev nyfikna klick på de aktuella författarnas ljudböcker.

Högaktuella författare

  • April 2018
  • Bookbeat

Det aktiverande konceptet för Bookbeat är framtaget för att fungera situationsanpassat. I det här fallet hjälpte det oss att vara extra snabba när tillfället uppstod, i nära samarbete med Bookbeats marknadsavdelning.