GOOGLA DRÖMHEM

  • 2018
  • HSB Göteborg

I början av 2018 tog vi fram en varumärkesstärkande kampanj för HSB Göteborgs nyproducerade bostäder. Kampanjen lyste upp Göteborgs gator i januari och februari.