Tyvärr kunde vi inte hitta sidan.

Men visste du att:

Heteroscodra crassipes är en spindelart som beskrevs av Hirst 1907. Heteroscodra crassipes ingår i släktet Heteroscodra och familjen fågelspindlar. Utöver nominatformen finns också underarten H. c. latithorax.