EMPLOYER BRANDING & REKRYTERING

  • 2018
  • Skanska

För att fortsatt kunna leverera med kvalitet i stora och komplexa projekt behöver Skanska rekrytera ännu fler kunniga specialister. Kommunikationsstrategin bygger på insikten att man vill jobba med de bästa kollegorna i de allra häftigaste projekten. Och att med stolthet kunna säga “det här har jag varit med och byggt”. Här visar vi upp Nationalmuseums 155-åriga byggnad som har renoverats av Skanska. Rekryteringsfilmerna rullar främst på Facebook och LinkedIn.