Änglamarkspriset

  • 2014
  • Coop

Factory fick i uppdrag av Coop att marknadsföra 2014 års Änglamarkspris. I uppdraget låg att förnya konceptet från föregående år men med bibehållen igenkänning. Vi har producerat annonser, banners, filmer mm. Arbetet inkluderar art direction, illustration, copy/voice over, animation och produktion.

Anglamarkspriset webbilder ads milk
Anglamarkspriset webbilder illis