Barn och unga rör sig för lite

  • 2017
  • Generation Pep

Generation Pep är en organisation under Kronprinsessparets stiftelse som arbetar med att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungas hälsa.
Vi har tagit fram en informationsfilm om varför Generation Pep behövs. Hela produktionen har ägt rum inom F&B Factorys väggar.