Bioreklam för Göteborgs Stad som arbetsgivare

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

  • 2017
  • Göteborgs Stad

Under 2017 gjorde vi 20 filmer för Göteborgs Stad med syftet att lyfta fram staden som en attraktiv arbetsgivare. Genom filmerna ville vi även öka medvetenheten om alla spännande yrken som finns i staden, rekrytera till specifika tjänster, men också berätta om allt viktigt som anställda i Göteborgs Stad gör varje dag.

Factory har tagit fram idé, illustrerat och producerat filmerna. <3 Göteborg!

Är du skogstokig?

Balans i tillvaron.

Gymnasievalet.

Så funkar staden.

Pride 2017