ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

  • 2017
  • F&B Factory
  • Göteborgs Stad

Vi fick i uppdrag att göra 20 filmer för Göteborgs Stad. Syftet är att lyfta fram vilken attraktiv arbetsgivare staden är. Men även att öka medvetenheten om alla spännande yrken som finns i staden, rekrytera till tjänster samt att berätta om några av alla de viktiga saker som Göteborgs stad gör för sina innevånare.

Factory har tagit fram idé och illustrerar samt producerar filmerna löpande under 2017. <3 Göteborg!